Glashandel Martin de Boer
Apolloweg 4 / 8938 AT Leeuwarden
T: 058-2125870 / F:058-2134068
KvK: 01051633
info@martindeboer.nl
Route & contactpagina >
********
24/7 Service
Glasschade komt nooit uit. Onze 24/7 servicedienst staat dus klaar!

Glas Reparatie
u bent hier: Home >> Over MDB >> Referenties
Glasgroothandel
Glasgroothandel
Glasgroothandel
Glasgroothandel

Referenties

[<] 

Glas:

-    beglazing verbouw Hannemahuis Harlingen i.o.v.Bouwbedrijf Kimsma Leeuwarden

-    beglazing Zienn Nieuweweg (voormalige pand

     ABN-AMRO i.o.v. Elkien)

-    Gereformeerde Kerk Grou: bestaande beglazing vervangen voor gelaagd monumentenglas.

-    Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden; diverse beglazing; vitrines en glazen tochtportaal

-    nieuwbouw garage Leegstra Dokkum; beglazing autoshowroom (naar ontwerp Johan Sijtsma architectenteam)

-    Tandartsenpraktijk Brandemeer; binnenbeglazing en glazen deuren

     i.o.v. Bouwbedrijf Van der Zee Harlingen.

-    Boekbinderij Scheepstra, Zuidergrachtswal; monumentenglas, glas-in-lood en beglazing en profielen sheddaken i.o.v. Agricola-Bouw ’75

-    beglazing trappenhallen Valerius- en Westeindeflat te Leeuwarden i.o.v. Nieuw Wonen Friesland

-    ICT Crystalic beglazing balustrades en isolatieglas binnenschil

-    Heechterp en Hollanderwijk; diverse renovatieprojecten i.o.v. Nieuw Wonen Friesland

-    Grote Kerk Leeuwarden; glazen entreepui en verrijdbaar

     podium i.o.v. architectenbureau Kijlstra & Brouwer)

-    Kantoor Johan Sijtsma architectenteam; hardglazen deuren en wanden kantoor

 -    R.K. pastorie Harlingen; monumentenglas en voorzetramen i.o.v. architectenbureau Kijlstra & Brouwer

-    N.H. Kerk Venhuizen; volglazen balustrade en schuifdeuren

-    Diverse glazen puien en wanden t.b.v. particulieren i.o.v. Rein Feenstra Interieurarchitectuur

-    Stenden Hogeschool; glazen wastafelbladen en spiegels i.o.v. Aannemingsmij. Friso BV.

-    Fam. Adema Oudega, woonhuis voorzien van 6 glazen binnenpuien, draai- en schuifdeuren

     i.o.v. Bouwbedrijf Kleinhuis Oudega

-    De Oldehove Leeuwarden i.o.v. Aannemingsmij. Friso diverse beglazing w.o. glazen uitkijk   bovenop de toren.

-    Parkeergarage MCL Leeuwarden; glazen gevelbekleding + glazen dakopbouwen helikopterdek i.o.v. Fabiton Drachten.

-   Audiologisch Centrum Zwolle; glazen wanden en deuren i.o.v. bouwbedrijf Kimsma

-  woonboerderij fam. Dedden Jistrum; diverse beglazing w.o. beloopbaar glas, monumentenglas en isolatieglas

Glas-in-lood:

-     St. Gertrudiskerk te Workum; restauratie raampartijen gehele kerk 

-    Koepelkerk Leeuwarden (restauratie 3 roosvensters)

-    Bonifatiuskapel Dokkum (restauratie + frame bonifatiusraam)

-    MCL Leeuwarden (restauratie + lichtbak raam St. Bonifatiushospitaal)

-    Kruiskerk Burgum (restauratie glas-in-lood gehele kerk)

-    N.H. kerk Sumar (restauratie 6 Ype Staak glas-in-lood raampartijen)

-    Hervormde kerk Minnertsga (restauratie glas-in-lood)

-    R.K. kerk te Oosterwierum (restauratie en nieuw glas-in-lood)

-    R.K. kerk te Harlingen (restauratie en nieuw glas-in-lood)

-    R.K. kerk te Meppel (i.v.m. verhuizing ramen gedemonteerd,

     gerestaureerd en teruggeplaatst in museale opstelling)

-    Hervormde kerk Warstiens (restauratie glas-in-lood)

-    Stadhuis Bolsward (restauratie glas-in-lood)

-    Hervormde Martinikerk te Bolsward (restauratie glas-in-lood)

-    R.K. kerk Dokkum (restauratie diverse glas-in-lood ramen)

-    Hervormde of grote kerk te Dokkum (restauratie diverse glas-in-lood ramen)

-    De Waag Leeuwarden, restauratie glas-in-lood

-    Pier Pander tempel in de prinsentuin te Leeuwarden; restauratie glas-in-lood

-    Poptaslot Marssum: restauratie glas-in-lood


Interieurbouw:

-    Zorggroep Noorderbreedte: locatie MCL; diverse afdelingen; balies, kasten en werkbladen.

-    Zorggroep Noorderbreedte, locatie Erasmushiem; uitgiftebuffet restaurant

-    Zorrgroep Noorderbreedte; MCL de Batting Harlingen; vast timmerwerk diverse afdelingen.

-    Stichting Palet; diverse keukens en overige interieurelementen t.b.v. de Hofwijck, het Nieuwe  Hoek en huize St. Jozef.


-    N.H. Kerk te Venhuizen kerkinterieur bestaande uit eiken wanden en balustrades

-    Gemeente Leeuwarden: omkleding afzuigunit Bierkade te Leeuwarden

     (naar ontwerp van Adema Architecten Dokkum)

-    Museum Martena Franeker (i.o.v. Adema Architecten Dokkum) balie en tafels

-    Zorggroep Noorderbreedte locatie De Batting, kastenwand 

-    Keramiekmuseum Princessehof Leeuwarden: balie, interieur theesalon,

     vitrines vaste museuminrichting, kasten en vitrines 

     voor diverse tentoonstellingen

-    Modehuis Brandsma Leeuwarden; volledig winkelinterieur

-    Museum Hannemahuis Harlingen; kastenwand en balie

-    Bassischool LSV Leeuwarden; kasten en pantry’s i.o.v. Johan Sijtsma Architectenteam

-    Autolok Leeuwarden, balie en kantoorinrichting

-    NHL Leeuwarden; wanden, kasten en bladen afdelingen Multi-Media en B.C.V.

-    Stenden Hogeschool Leeuwarden; diverse balies, kasten, vitrines,

     wanden met bulletinborden, beamerborden en whiteboards.

-    Nieuw Wonen Friesland; interieur balie en ontvangsthal en glazen puien Marshallweg

-    BAM Woningbouw Leeuwarden; inrichting balie en bedrijfsrestaurant        

-    GGD Fryslan; diverse werkzaamheden

-    A. Sijtsma; maatwerkbed t.b.v. geestelijk gehandicapt persoon.Glashandel Info Glashandel Print Glashandel Vorige Pagina